Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Skároš

Základné údaje
Leží na styku juhových. časti Košickej kotliny a záp. svahov Slanských vrchov. Zalesnená hornatinná časť chotára, ktorú tvoria ryolity a andezity, na záp. klesá cez vrchovinu do odlesnenej pahorkatiny. V lese prevláda buk, dub a hrab. Má hnedé lesné pôdy. Prvá písomná zmienka je z r. 1270. Patrila panstvu Trstené pri Hornáde. R. 1427 mala 15 port, r. 1630 odviedla deviatok 3 porty od gazdov a pol porty od želiarov. V 16. stor. patrila mestu Košice, r. 1715 mala 3 domácnosti, r. 1720 bola úplne opustená. Po dosídlení v r. 1772 mala 29 rodín, väčšinou bezzemkov. Obyv. sa živili chovom dobytka a obchodovaním na košickom trhu. Po 1. svet. vojne pracovali v poľnohosp. a sezónne v lesoch. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku a na konci 2. svet. vojny evakuovaná, počas bojov zničená. Zrúcaniny hrádku. Kostol ref. z konca 18. stor. , prestavaný r. 1932. Kúria klas. zo zač. 19. stor. Rím. kat. kostol z r. 1947. Filiálka rím. kat. far. úradu v Trstenom pri Hornáde. Filiálka gr. kat. far. úradu v Belži. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Hornád.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť