Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žakovce

Základné údaje
Ležia západne od Vrbova a nachádzajú sa uprostred Vrbovskej pahorkatiny medzi Popradom a Kežmarkom. Prvou písomnou správou týkajúcou sa územia Spiša je listina Ondreja II. z roku 1209, ktorá potvrdzuje predaj majetku bamberského biskupa Ekberta medzi snežnými horami (Vysokými Tatrami), riekou Poprad a osadou Isac (Žakovce) spišskému prepoštovi Adolfovi a jeho sestre. Po tatárskom vpáde ich osídlili nemeckí kolonisti. Najskôr patrili do Provincie XVI spišských miest, neskôr sa stali poddanským mestečkom spišského hradného panstva (1464). V tom čase sa v chotári ťažila meď a ortuť. Majiteľmi Žakoviec boli najprv Thurzovci a po nich Čákyovci (Csákyovci). V roku 1773 mali pomenovanie Szakocz, Aysttorff, v rokoch 1907 - 1913 Izsákfalu a od roku 1920 Žakovce a Eisdorf. Obyvatelia boli poľnohospodármi. Po odsťahovaní Nemcov obec dosídlili obyvatelia Blažova. Po miestnych zemepánoch zostal v obci neskorobarokový kaštieľ z 18. storočia. Vzácnou kultúrnou pamiatkou je rím. kat. kostol sv. Mikuláša Biskupa, ktorý bol pôvodne gotický a v 18. storočí nadobudol barokovú podobu. Nachádza sa tu aj rímskokatolícka kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1775. Evanjelický tolerančný kostol pochádza z roku 1775.
Nachádza sa tu pošta, rím. kat. a gr. kat. farský úrad, materská a základná škola.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť