Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rokytov pri Humennom

Základné údaje
Leží v západnej časti Laboreckej vrchoviny. Obec vznikla zlúčením dedín Humenský Rokytov a Zbudský Rokytov. Humenský Rokytov leží v nadmorskej výške okolo 235 m. Predpokladá sa, že sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo polovice 14. storočia na území humenského panstva, patriaceho šľachticom Drugethovcom. Prvý doklad o dedine je z roku 1379. V roku 1600 malo sídlisko 25 poddanských domov aj dom šoltýsa. Pravoslávny kostol tam dokázateľne jestvoval od začiatku 17. storočia. V rokoch 1715 a 1720 tam hospodárilo postupne 19 a 21 poddanských domácností. K dedine patril aj mlyn. Kostol gr. kat. pochádza z roku 1820.

Zbudský Rokytov leží v nadmorskej výške okolo 227 m. Predpokladá sa, že sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v prvej polovici 14. storočia na majetku zemanov zo Zbudze. V rokoch 1715 a 1720 bol Rokytov malou dedinou, postupne tam hospodárilo 8 a 7 poddanských domácností, v roku 1828 mal spolu s Humenským Rokytovom 124 domov a 921 obyvateľov. V priebehu historického vývoja bol spôsob života v obidvoch obciach rovnaký. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., devorubačstvom, povozníctvom a pálením dreveného uhlia. V r. 1890-1910 sa mnohí vysťahovali do zámoria. Tradičný spôsob života sa nezmenil ani v období 1. ČSR. Počas 2 svet. vojny vypálili celkom 25 domov a mlyn. Obec bola oslobodená 24. 11. 1944. V boji proti fašizmu zahynuli 3 občania. Po skončení vojny sa mnohí vysťahovali za prácou najmä do Čiech a niekoľko rodín putovalo v r. 1947 na Ukrajinu. Povojnová výstavba zmenila obec. Pribudli nové domy a budovala sa infraštruktúra obce. V r. 1960 založili JRD. Svoju činnosť začal vyvíjať futbalový klub TJ. V súčasnosti je v obci pošta, kultúrny dom, v ktorom sídli OÚ, knižnica, spoločenská sála.
M. č.: Humenský Rokytov, Zbudský Rokytov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť