Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malá Ida

Základné údaje
Obec leží na nive potoka Ida na severozáp. Košickej kotliny. Illimerizované pôdy. Prvá pís. zmienka z r. 1280 (Fel Ida), majetok omodejovskej vetvy rodu Aba. R. 1427 mala 28 usadlostí. V 15.-16. stor. obec v držbe spišskej kapituly. V r. 1605-1715 patrila mestu Košice. Po ukončení protihabs. povstaní v 1. pol. 18. stor. prílev slovenského obyv. Od zač. 19. stor. sa vyskytuje pomenovanie obce aj ako Malá Ida. R. 1828 mala 46 domov, rozšírené poľnohospodárstvo, želiarstvo, hrnčiarstvo, lesné práce, baníctvo. R. 1880 vyhorel pivovar. Otvorenie prvej školy v r. 1890. Notársky úrad od r. 1895 pre 9 obcí. Hasičský zbor od r. 1926. V r. 1938-1944 obec súčasťou Maďarska. Od r. 1955 futbal. Od 14. stor. do r. 1960 v obci existoval mlyn. Rím. kat. barok. kostol Návštevy Panny Márie z r. 1795 (pôvodný postavený r. 1335). Rím. kat. f. úrad Košice-Šaca. Hlinené domy s valbovou slamenou strechou z 19. stor. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Dom smútku, Klub dôchodcov. Festival duchovnej piesne. Autobusová zast.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť