Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jalovec

Základné údaje
Leží v strednej časti Liptova v údolí Jaloveckého potoka. Prvýkrát sa spomína ako horné územie pri potoku Jalovec, do r. 1317. Obyv. sa v minulosti živilo poľnohosp. a prácou v okolitých lesoch. Na začiatku 20. stor. sa tu rozšírilo tkáčstvo, debnárstvo, kolárstvo a produkcia predmetov z dreva. Počas druhej svet. vojny sa obec zapojila do SNP. Pri prechode frontu na jar r. 1945 tu prebiehali najťažšie boje a počas nich ju nemecké jednotky podpálili. V r. 1959 bolo v Jalovci založené JRD. V nasledujúcom roku bolo zlúčené s JRD Bobrovec a Trstené do JRD Nový život. V obci sa nachádza ev. zvonica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť