Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Henckovce

Základné údaje
Ležia na JV svahoch Slov. rudohoria v doline nivy rieky Slaná. Chotár má na pravej strane toku Slanej ráz nižšej hornatiny, na severovýchode prechádza do nivy. Porast tvorí buk s prímesou hraba a duba. Obec vznikla v pol. 15. stor. na valaskom práve tak, že splynula s pôvodnou osadou Hermanovce, ktorá sa spomína v r. 1427 ako Hermanhaza. V r. 1470 sa už uvádza pod menom Henczko. Patrila Bebekovcom a po nich Andrássyovcom. V r. 1852 bola na mieste starej slovenskej pece postavená vysoká pec. Obyv. sa zaoberali hlavne pastierstvom, uhliarstvom a povozníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v baníctve, doprave, poľnohosp. obchode a lesníctve. V obci sa nachádza ranogot. rím. kat. kostol s opevnením z 13. stor. a barok. - klas. ev. a. v. kostol z r. 1798 . Poľnohosp. pôdu obhospodaruje PD Gem. Poloma.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť