Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kružná

Základné údaje
Obec leží v JZ časti Rožňavskej kotliny. Chotár tvorí odlesnená pahorkatina, ktorá v juhozápadnej časti predchádza do strmých svahov Plešiveckej planiny s dubovými lesmi. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1327 pod menom Keurus a založili ju Máriássyovci koncom 13. stor. Patrila k panstvu Brzotín. O obec sa viedli dlho spory medzi Bebekovcami a Máriássyovcami, ktorí ju vlastnili až do zrušenia poddanstva. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a pálením uhlia pre okolité huty. V súčasnosti pracujú najmä v obchode a službách, poľnohosp., priemysle a stavebníctve. V rokoch 1976 až 1990 bola obec pričlenená k Rožňave, no od r. 1990 má vlastný obecný úrad. Nachádza sa tu kostol ref. cirkvi a o kultúrne vyžitie občanov sa stará spevácky súbor Berkő, ktorý má členov aj spomedzi obyv. Brzotína.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť