Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Blažice

Základné údaje
Obec leží na ľavostrannej nive Olšavy vo vých. časti Košickej kotliny. Záp. časť chotára odlesnená, vých. časť tvoria treťohorné andezity zalesnené dubovým lesom. Nivné a hnedé lesné pôdy. Archeologické nálezy: východná lineárna keramika z obdobia neolitu, predmety z ml. doby bronzovej, hrnčiarska dielňa z doby rímskej, slovanský sídliskový objekt z 8. - 9. stor. Prvá bezpečne doložená pís. zmienka z r. 1325 (Bologd). R. 1421 obec tvorilo 21 usadlostí. V 14. - 16. stor. v majetku prepošstva v Nižnej Myšli. Ochotnícky divadelný krúžok založený v 20. r. 20. stor. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Rím. kat. kostol sv. Michala archanjela z 15. stor. postavil premonštrátsky prepošt z Nižnej Myšle, úprava z r. 1888. Fil. rím. kat. far. úrad Bohdanovce, fil. gr. kat. far. úrad Slanské Nové Mesto. Obecná knižnica, MO Matice slovenskej. TJ Blažice (organizátor Zimného behu Olšavskou dolinou). Člen Slanského mikroregiónu a Olšavského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť