Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Selce

Základné údaje
Ležia na Krupinskej výšine na plochom chrbte medzi dolinou potoka Krupinica a Vrbovok. Chotár má odlesnený. Názvy obce: 1303 - Zelche; 1402 - Zelch; 1773 - Selce; maď. Szelec, Szelenc. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1303, patrila Alexandrovi Welchovi z rodu Húnov, neskôr prepošstvu v Bzovíku. V 16. stor. tu mali majetkový podiel Žigmund Balassa a Fánchyovci. Obec bola poplatná Turkom, odtiaľto podnikali výpady na Čabraď a Bzovík. V r. 1715 mala mlyn, v 17 poddanských domácnostiach žilo 12 kolárov. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a drevorubačstvom. Ženy koncom 19. stor. vyrábali tzv. hontianske čipky. V obci sa nachádzajú zvyšky stredovekého kostola.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť