Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolný Kalník

Základné údaje
Obec sa nachádza vo V časti Turčianskej kotliny pri potoku Kalník (ktorý sa spomína r. 1287). Panovník Belo IV. v donácii z r. 1255 daroval šesť popluží zeme, z ktorých dve dostal Obusk, po jednom popluží Obuda, Preslav, Stojslav a Vylegen. Na týchto 6 poplužiach vznikli kuriálne osady Dolný a Horný Kalník, ktorý v 13. najneskôr začiatkom 14. stor. (i keď i v druhej pol. 14. stor.) najčastejšie vystupuje pod názvom Kalník. Z dvoch popluží darovaných Obuskovi vznikol Dolný Kalník. Obyvateľstvo obce sa zaoberalo poľnohosp. a v r. 1952 si založili JRD, ktoré bolo r. 1962 zlúčené s JRD Dražkovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť