Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žirany

Základné údaje
Obec leží v SZ časti Žitavskej pahorkatiny, 10 km SV od Nitry. Kataster obce bol osídlený už v ml. dobe bronzovej (halštatské hradisko na Žibrici). Prvá zmienka o obci Syra (Sire) je z r. 1113, keď patrila zoborskému kláštoru. Koncom 15. stor. jej majetky získalo Nitrianske biskupstvo a vlastnilo ich až do 19. stor. V r. 1576 obec vypálili Turci, v r. 1664 tu bolo 69 domácností a jednokolesový mlyn s polročnou prevádzkou. Popri poľnohospodárstve sa obyv. zaoberali pálením vápna. Túto činnosť vykonávajú dodnes. Rím. kat. barokový kostol sv. Mikuláša v r. 1734 dal postaviť Imrich Esterházi, prestavaný bol v r. 1938. V obci pretrváva tradícia paličkovania čipiek. JRD bolo zal. v r. 1958 a Štátne majetky v r. 1961.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť