Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trstené pri Hornáde

Základné údaje
Leží na styku juhových. časti Košickej kotliny so svahmi Slanských vrchov. Chotár vystupuje z nivy Hornádu cez pahorkatinu na vrchovinu pohoria, ktorú tvoria andezity. Dubové lesy sú len v najvých. časti. Má nivné a hnedé lesné pôdy. Obec osídlená už od paleolitu - aurignacienské sídlisko, neolitické sídlisko bukovohorskej kultúry, nálezy z doby hallštattskej a rímskej a nálezy zo slovanského sídliska z 9. - 11. stor. Vyvinula sa na území vyľudnenej, pôvodne slovan. dedine s názvom Saka, ktorá sa prvýkrát spomína v r. 1215. Samotná obec Trstené je doložená v r. 1270. Obec patrila Abovcom, od r. 1335 Drugethovcom, od zač. 16. stor. mestu Košice. Od 13. stor. bola strediskom panstva Trstené. R. 1332 odviedla desiatok 14 grošov, r. 1427 nepodliehala zdaneniu, r. 1630 odviedla deviatok 2 porty od gazdov a pol porty od želiarov. R. 1715 mala 10 domácností, r. 1772 20 gazdov a 19 želiarov, r. 1828 123 domov a 1203 obyv. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. V čase prechodu frontu v 2. svet. vojne utrpela veľké škody. Obyv. pracovali v poľnohosp. a ako robotníci na miestnych veľkostatkoch. Kostol rím. kat. got. z r. 1458, prestavaný barok.-klas v r. 1756. Kaštieľ, renes. zo 17. stor., klas. upravený r. 1832, bol v 60. rokoch zbúraný. Kostol ref. z 19. stor. Rím. kat. farský úrad. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Hornád.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť