Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vyšná Kamenica

Základné údaje
Leží na vých. okraji Košickej kotliny v doline Kamenického potoka. Záp. časť chotára na mladotreťohorných usadeninách je odlesnená vyššia pahorkatina, vých. v Slanských vrchoch s výrazne členitým povrchom a hlbokými dolinami je na sopečných horninách. Vo vých. časti prevláda súvislý les z buka a duba. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy. Obec sa vyvinula v chotári obce Nižná Kamenica. Prvá zmienka je z r. 1427, kedy mala 20 port. R. 1630 odviedla deviatok po štvrť porty od gazdov aj od želiarov, r. 1715 mal 3, r. 1720 6 domácností, r. 1772 25 rodín. V 18. stor. patrila rodine Kelezovcov a Szinyeiovcov. V r. 1828 mala 31 domov a 230 obyv. V r. 1880 - 1910 sa mnohí vysťahovali. Pracovali v poľnohosp. a v lesnom hospodárstve. Kostol. ev. got. zo 14. stor., rozšírený a renes. prestavaný v 16. a 17. stor., klas. upravený v 18. - 19. stor. Filiálka rím. kat. far. úradu vo Svinici. Filiálka gr. kat. far. úradu v Košickom Klečenove. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť