Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Košické Olšany

Základné údaje
Obec leží v doline Torysy v juž. časti Košickej kotliny. Chotár rovinatý až pahorkatinný. Nivné, hnedozemné pôdy. Výskyt ondatry pižmovej, rybárika riečneho. Vznikla r. 1944 spojením obcí Vyšný a Nižný Olčvár. Prvá pís. zmienka z r. 1288 (Olchwar) ako majetok slaneckej vetvy rodu Aba. V 2. pol. 13. stor. príchod Nemcov. V 30. rokoch 14. stor. Nižný Olčvár majetkom palatína Drugetha, Vyšný Olčvár kláštora v Krásnej nad Hornádom. R. 1427 mali spolu 31 usadlostí. R. 1598 mal Vyšný Olčvár 16 domov, Nižný Olčvár 21. Od zač. 18. stor. prevaha slovenského obyv, pestovanie zeleniny a obilovín. R. 1912 založenie potravného spolku. Za 1. ČSR vo Vyšnom Olčvári postavený mlyn (1927), požiarna zbrojnica. Rím. kat. kostol sv. Štefana Uhorského z r. 1810, prestavba 1875 - 79, 1911. Rím. kat. far. úrad. Dom smútku. Rybník na okraji záhradkárskej osady. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť