Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slatinka nad Bebravou

Základné údaje
Leží v Nitrianskej sprašovej pahorkatine pri juhozápadnom úpätí Strážovskej hornatiny na hornom toku Bebravy. Chotár vrchovinný, miestami s bralným povrchom a s kaňonovitými údoliami tvoria druhoohorné horniny. Prevládajú bučiny, miestami so smrekom, v nižších častiach dubobučiny. Nachádzajú sa tu viaceré jaskyne a vyvieračky. Osídlenie oblasti v neolite - jaskynné sídlisko a kultové pohrebisko lengyelskej kultúry, sídlisko z doby hallštattskej, výšinné sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu. Obec sa v písomných prameňoch spomína až v r. 1481 ako Slacynka, Kysseb Zlathyna, Zlathynka, 1598 Kys Zlatina, 1773 Mala Slatina, 1808 Slatinka, maď. Kisszlatina, Alsószalatna. V r. 1598 mala mlyn, pílu a 8 domov, 1720 7 daňovníkov a mlyn, 1784 34 domov a 212 obyv., 1828 29 domov a 343 obyvateľov. Venovali sa poľnohospodárstvu a pestovaniu šafranu pre panskú kuchyňu. V r. 1726 založená v obci papiereň. Za 1. ČSR sa zaoberali pasienkárstvom, drevorubačstvom, ovocinárstvom, odchádzali na sezónne práce, niektorí pracovali v miestnej píle. Za socializmu pracovali vo výrobnom družstve Kovostav- výroba drobných poľnohospod. zariadení, mnohí docházali za prácou do Bánoviec, Dubnice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť