Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Socovce

Základné údaje
Nachádzajú sa uprostred Turčianskej kotliny na pravom okraji Turca. V chotári obce sa nachádzalo najväčšie opevnené halštatské a laténske hradisko na Stráži, na ktorom bolo postupne vybudovaných 13 nádvorí. Asi v pol. 13. stor. sa časť kráľovských Socoviec dostala do držby Rečka. Belo IV. z osady daroval r. 1258 štyri poplužia (neskoršiu Stránku) Štefanovi, r. 1272 Ladislav IV. odobral Rečkovi Socovce a daroval turčianskemu prepoštstvu. V r. 1408 okolie okolo kostola sa nazývalo Malými Socovcami, ktoré patrili rodine Socovských (tunajšia farnosť, kostol Panny Márie a obec s trhom ako majetok Štefana, Benedikta a Petra sa spomína v r. 1258). R. 1626 požiadala stolica ostrihomského arcibiskupa, aby Veľké Socovce vrátil jezuitom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a remeslami. JRD bolo založené r. 1952. Rím. kat. kostol, nazývaný sv. Mara (gotický) je z 13. stor., južná bočná loď bola pristavená začiatkom 16. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť