Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kožuchov

Základné údaje
Leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 105 m. V miestnom chotári sa nachádzajú stopy po sídlisku z 11. až 12. stor. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1276. Najstaršie, románske časti miestneho kostola pochádzajú z prvej polovice 13. stor. Okolo r. 1440 v dvoch sídliskových častiach hospodárilo okolo 50 poddanských domácností. Neskôr poddaných ubúdalo. V r. 1600 bolo v dedine len 8 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu hospodárili postupne 3 až 6 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 69 domov a 504 obyv., v r. 1900 bolo 319 obyv., v r. 1970 327 obyv. Ev. ref. kostol pochádza z prvej polovice 13. stor. bol začiatkom 19. a 20. stor. prestavaný. Kúria pochádza z r. 1777, iná z prvej polovice 19. stor. Kožuchov bol v priebehu historického vývoja poľnohospodárskou obcou. Pestovali obilie, cukrovú repu, zemiaky a v menšom množstve aj tabak. V r. 1949 vzniklo JRD prvého typu, ktoré sa 1951 rozpadlo. V r. 1957 vzniklo JRD druhého typu. V r. 1965 majetok JRD prevzal ŠM v Zemplínskej Novej Vsi. V obci sa nachádza kultúrny dom otvorený v r. 1952, miestne kino r. 1958. V r. 1990 sa uskutočnila plynofikácia obce, 1980 asfaltovanie chodníkov, rekonštrukcia budovy Obecného úradu, zriadenie knižnice, v r. 1999 výstavba a posviacka domu smútku, výstavba vodovodu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť