Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Odorín

Základné údaje
Ako vyvinutá obec sa spomína v r. 1263. Románsky kostol sa začal stavať pravdepodobne v r. 1240. Presný dátum vzniku kostola sa nezachoval, ale vo vatikánskych listinách sa uvádza už rok 1204. Odorínsky farár bol členom Bratstva 24 kráľovských farárov. Odorín patril do Spoločenstva spišských Sasov. Vyvíjal sa ako mesto, bol začlenený v Provincii 11 spišských miest. Od r. 1465 patril k Spišskému hradu a mal charakter poddanskej obce. V cholerovom povstaní v r. 1831 bol jedným z centier. Sedem občanov bolo za účasť odsúdených na trest smrti. Hlavným zamestnaním v bolo poľnohosp. JRD vzniklo r. 1959, neskôr rozšírené o hosp. dvory Danišovce, Lieskovany a Poráč. PD je dnes najväčším podnikateľským subjektom. Rím. kat. farský úrad sídli v novej budove a spravuje filiálky Danišovce a Jamník. V obci aktívne pôsobí hasičský zbor a tri futbalové družstvá. Buduje sa vodovod, kanalizácia a Dom smútku. Pamiatkové objekty: Kostol sv. Mikuláša, neskorom. z 13. stor., socha Madony z 15. stor., fara - prízemná baroková budova klasicisticky upravená, malá zemianska kúria so sýpkou, pamätník padlým v 2. svet. vojne a pamätná tabuľa pplk. Michalovi Kubinovi, príslušníkovi Anglického kráľovského letectva v 2. svet. vojne.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť