Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čamovce

Základné údaje
Ležia v S časti cerovej vrchoviny v doline Čamovského potoka a prítoku Beliny. Chotár tvoria pieskovce a trosky ml. bazaltov, je zalesnený dúbravami, bučinami a agátinami. Do chotára obce zasahuje CHKO Cerová vrchovina. Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka je z r. 1240. Patrila panstvu Hajnáčka. Počas tureckej nadvlády obyvateľstvo mnoho vytrpelo, až nakoniec Turci obec vypálili. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., neskôr pracovali v kameňolome na Belinskom vrchu. Najstaršie pamiatky v obci sú rím. kat. kostol Anjela strážcu, z r. 1846 a klas. kaštieľ z prvej pol. 19. stor. V obci je MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., železničná zastávka, kultúrny dom, verejná knižnica a futbalové ihrisko. Obec patrí do mikroregiónu Obručná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť