Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Preseľany

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase Nitry. Obec sa vyvinula zo slovanského sídliska a prvý písomný doklad z r. 1280 hovorí o obci Prezlen. Patrila hradu Oponice, v 13. - 14. stor. Ludanickovcom, od r. 1395 opäť hradu Oponice, v 16. stor. Ostrožičovcom. V 17. - 19. stor. patrila jedna časť obce Apponyiovcom, druhá rodinám Zaiovcov, Újfalussyovcov a Príleských. V r. 1646 dostala trhové výsady, v r. 1668 ju vypálili Turkci. Obyv. boli prevažne roľníci, ale v r. 1715 sa už spomínajú aj vinice. Za 1. ČSR obyv. pracovali na veľkostatku a v miestnej tehelni. Obec bola v r. 1960 značne poškodená povodňou. V obci stojí pôvodne ranogotický kostol zo 14. stor., v r. 1736 obnovený a zväčšený. V rokoch 1825 - 1848 pôsobil v obci kňaz Matej Bazalica, ktorý sa venoval ovocinárstvu a vyšľachtil nový druh sliviek, nazvaný bazalica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť