Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lukov

Základné údaje
Leží na severných svahoch Čergova, v doline Tople, v nadm. výške okolo 420 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo v 13. storočí, prípadne ho založil šoltýs s usadlíkmi v prvej pol. 14. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1355. Bola majetkovou súčasťou panstva Kamenica. V r. 1600 malo sídlisko asi 16 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 11 až 13 podd. domácností, v r. 1828 bolo 112 domov a 870 obyv., v r. 1900 bolo 702, v r. 1970 680 obyv. V 18. stor. bola v prevádzke výrobňa potaše, v druhej pol. 19. stor. papiereň. Kostol pravoslávny pochádza z r. 1800. Súčasťou obce je miestna časť Venecia. Predpokladá sa, že sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1400. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1410. V r. 1427 tu hospodárilo do 10 podd. domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 9 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 10 až 11 podd. domácností, v r. 1828 bolo 41 domov a 336 obyv., v r. 1900 bolo 177, v r. 1940 191 obyv. Od r. 1943 je súčasťou obce Lukov. Národná kultúrna pamiatka: Gr. kat. kostol sv. Kozmu a Damiána, drevený, pochádza z r. 1708 - 1709. V obci je ZŠ a MŠ. V obci je vybudovaný vodovod. Rozvojové plány: výstavba kanalizácie, rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba sociálnych bytov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť