Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Majcichov

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na východnom okraji sprašovej trnavskej pahorkatiny na spojenej nive Dudváhu a Trnávky. Bola osídlená už v období neolitu, neskôr sa tu vybudovalo významné veľkomoravské hra­dis­ko s dôležitou obchodnou a správnou funkciou v širokom regióne dolného Po­va­žia. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1266. Často menila zemepánov a v pol. 18. stor. sa stala strediskom tzv. Majcichov­ského dištriktu panstva Šintava, neskôr panstva Čeklís; bol tu rozsiahly majer. V roku 1715 mala obec 26 daňovníkov, roku 1720 mlyn a v roku 1828 84 domov a 603 obyvateľov.

Z historicko-umeleckého hľadiska stojí za zmienku baroková kaplnka z konca 18. stor., neoklasicistický kaštieľ z konca 19. a zač. 20. stor. Významnou dominantou obce je aj rím. kat. kostol, pôvodne postavený v románskom štýle v 13. stor. Veža kostola je s naj­väčšou pravdepodobnosťou oveľa staršia a pochádza z obdobia slovanského hradiska z 8. - 9. stor. Slúžila ako strážna veža.

Obec bola pôsobiskom Michala Kopčana (1855- 1947), pedagóga, v r. 1862 - 70 tu pôsobil a zomrel dramatik Ján Palárik (1822 - 1870), ktorý má v obci aj svoj pamätný dom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť