Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Podhorie

Základné údaje
Leží v severnej časti Štiavnických vrchov na vrcholovej úvalinke v pramennej oblasti potoka Teplá. Obec vznikla 1964 zlúčením obcí Teplá a Žakýl. Názvy obce: Teplá - 1388 Theplafew; 1786 Tepla; maď. Lenge, Teplátó. Žakýl - 1388 Zekel; 1786 Zakil; 1920 Žakil; 1927 Žakýl; maď. Sekély. Obec Teplá sa spomína 1388, keď z majetku opátstva v Hronskom Beňadiku prešla k hradnému panstvu Šášov, koncom 17. stor. správe Banskej komory. R. 1536 mala 14 port, r. 1601 mala krčmu a 41 domov, r. 1715 mala mlyn a 13 poddanských domácností. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Obec Žakýl sa spomína r. 1388, kedy patrila hradnému panstvu Šášov, koncom 17. stor. správe Banskej komory. R. 1601 mala 42 domov, r. 1715 tu zapísali 14 poddanských domácností. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Najstaršou pamiatkou v Teplej je neskorogot. rim. kat. kostol, zbarokizovaný r. 1718; zvonica je z r. 1873.
M. č.: teplá, žakýl.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť