Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trstená

Základné údaje
Leží v najsevernejšej časti Oravskej vrchoviny na nánosoch rieky Oravice. Stredná časť chotára na zarovnanej tabuli z ľadovcovo - riečnych náplav, rozčlenenej eróziou potokov, má pahorkatinný povrch, časť na širokých bradlách v okolí mesta je vrchovina. Väčší výskyt rašeliny je pri potoku Jelešná, kde sú na ochranu tamojších rašeliniskových spoločenstiev chránené náleziská Zimníky, Medvedia hora a Za Jelešnou. Do severnej časti chotára siaha čiernooravský výbežok Oravskej priehrady. Z laténskeho obdobia sa v Trstenej pod Brehom našli keltské mince, v období veľkomoravskom bola osada na Skale. Trstenú (Bingenstadt) založil J. Hertel v r. 1371 a dostala mestský štatút, právo meča, trhové, jarmočné, lovu, rybolovu atď. Žigmund oslobodil Trstenčanov od platenia cla a tridsiatkov. V r. 1379 sa uvádzala ako Krisina, v r. 1420 Trstená. Cez mestečko viedla významná obchodná cesta (krakovská alebo soľná) z banských miest do Poľska. V 17. stor. zažilo mestečko úpadok počas drancovania hajdúchov Š. Bočkaya, kurucov, cisárskych vojakov i Litovcov. V meste sa traduje, že Litovci odniesli z trstenského kostola zázračný obraz Čiernej Madony, ku ktorému sa konali púte. Obraz pochádzal z maliarskej dielne ukrajinského Belzu, rovnako aj obraz Madony Czenstochowskej. V 18. stor. sa v mestečku usadili františkáni, založili kláštor a gymnázium. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, garbiarstvom, obuvníctvom, čižmárstvom, tesárstvom, farbením plátna, plátenníctvom, kolárstvom, hrnčiarstvom. Trstenská keramika sa stala známou a uznávanou v Uhorsku i na poľských trhoch a vyrába sa dodnes. Hrnčiari mali svoj cech. V Trstenej bol dostatok hliny aj pre mestskú teheľňu. Trstená vyhorela v r. 1697, 1833, 1848, 1912, 1913. Urbár založili v r. 1881. K rozvoju podnikania prispela výstavba železnice na trati Kraľovany - Trstená - Suchá Hora - Nowy Targ (1899). V r. 1906 postavili rafinériu minerálnych olejov v Hálečkovej na významnej ceste Budapest - Banská Bystrica - Trstená - Krakow. V novembri 1944 fašisti popravili 17 ľudí, majú spoločný hrob v Hálečkovej. V marci 1945 bolo mesto zničené bombardovaním. Po oslobodení bol v meste vybudovaný priemysel textilný (Trepáreň ľanu), strojársky (Tatra, dnes ZTS), potravinársky (bitúnok, konzerváreň), spotrebného tovaru (Koh-I-Noor), OPS, OPP. JRD založili v r. 1958, od r. 1991 PD Trsteník so zameraním na pestovanie zemiakov a Lupienkárňou. Od r. 1960: Ústredný kontrolný a skušobný ústav poľnohospodársky. V chotári mesta je hraničný priechod Trstená - Chyžné, cez ktorý Oravci chodievajú na trhy do Jablonky a Noweho Targu. Priemysel a služby: Panasonic Matsushita Electronic C. Slovakia, Vidox, Elkond, ZŤS TEES, OVP, PST Slovakia, Garden Product, Trix, Drevointeriér, Eurookná, Drevoštýl, Omoss, Provest, Stavpo, MP, pneuservis, Benzinol. V meste je NsP od r. 1948, 3 ZŠ, Gymnázium M. Hattalu, 1 ZUŠ, Centrum voľného času detí a mládeže.

Kultúra: hasičská dychovka od založenia hasičského spolku v r. 1877, neskoršie Trstenská krídlovka, ochotnícke divadlo hrajú od 1906, v r. 1907 - 27 Tlačiareň S. a E. Scheina, v r. 1920 Oravské noviny, v r. 1950 - 59 okresné noviny "Budujeme".

Súbory: tanečný Mixér, dychová hudba Oravanka (od 1979), krúžok biblických hier, spevácky zbor Mária, country Daisy, spevácky zbor Alfa. MsKS vydáva noviny Trstenský hlas.

Pamätihodnosti: kostol sv. Martina z 18. stor., františkánsky kostol sv. Juraja, kaplnka sv. Kríža z 18. stor., židovská synagóga z 19. stor., budova hotela Roháč, mestský dom, stĺp sv. Floriána, židovský cintorín, cintorín na Kapôvke, v Rovni, na Hybli, pamätné tabule padlým v 2. svet. vojne. Trstenské námestie je mestskou pamiatkovou zónou.

Šport: TJ Sokol (gymnastika, futbal) založili v r. 1919, Futbalový klub v r. 1923, TJ Slovan (futbal, volejbal, basketbal, šach, vzpieranie, stolný tenis) v r. 1965, Karate klub v r. 1981, po r. 1991 pribudli Kolkársky klub, lyžiarsky, Orol, Klub skautingu, hokejový.

Podujatia: "Memoriál J. Jesenského" od 1971, mestská kolkárska liga, súťaž duchovnej poézie a prózy Dilongova Trstená, festival "Spievame Márii", festival dychových hudieb Trstenská krídlovka.
M. č.: Trstená, Ústie nad Priehradou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť