Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liptovská Teplá

Základné údaje
Obec leží na pravom brehu Váhu, východne od Ružomberka. Prvá písomná zmienka o Liptovskej Teplej je z r. 1264. Domínium Teplej bolo kráľovským majetkom, na ktorom vzniklo viacero stredovekých dedín. Pomenovanie dediny je odvodené od názvu tunajšieho potoka. Tunajší kostol svätého Filipa pochádza z konca 13. stor. Od 18. stor. sa Teplá vyvíjala ako zemepanské mestečko s jarmočným právom. Časť obce patrila likavskému panstvu a časť rôznym zemianskym rodom - v stredoveku Parížovským, neskôr Rakovskovcom a od 18. storočia Dvornichovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka, spracovaním dreva a pltníctvom. JRD bolo v obci založené v r. 1950, v r. 1962 bolo začlenené do štátnych majetkov. Súčasťou obce sú Madočany. Prvá písomná zmienka o dedine je z r. 1326. V r. 1390 daroval kráľ Žigmund časť tunajších majetkov zemanom zo Šoldova. V 14. stor. obec patrila predkom Jána Literáta, ktorý bol za falšovanie listín v r. 1390 upálený. Neskôr obec patrila Madocsányiovcom a Kubínyiovcom. Tunajší obyvatelia sa zaoberali ovčiarstvom, pálením liehu, ženy od 18. stor. výšivkárstvom. V obci sa nachádza aj prícestná klasicistická kaplnka z 19. stor. so sochou svätého Jána Nepomuckého. Ďalšou pamiatkou je neskororenesančný kaštieľ z druhej polovice 17. stor. V časti Madočany sa nachádza klasicistický kaštieľ s hospodárskymi budovami z r. 1830. V Liptovskej Teplej sa narodil básnik Daniel Pribiš (asi 1580 - 1645), pôsobil tu maliar a spisovateľ Róbert Dúbravec st. (1898 - 1934), básnik Michal Institoris st. (asi 1635 - 1705), barokový spisovateľ Ondrej Lucae (1596 - 1673) a spisovateľ Daniel Sinapius Horčička (1640 - 1688).
M. č.: liptovská teplá, madočany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť