Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Limbach

Základné údaje
Leží na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát na výbežku Podunajskej nížiny do pohoria. Obec patrí do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Limbašská vyvieračka (estavella) bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor v r. 1977. Nachádzajú sa tu 2 prírodné rezervácie: Nad Šenkárkou a Zlatá studnička. Obec Limbach má popri obytnej i významnú funkciu strediska prímestskej rekreácie. Rekreačné lokality Suchý vrch a Limbašská dolina sú zamerané na individuálnu rekreáciu. Vzhľadom na svoje prírodné a iné danosti má obec všetky predpoklady pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v oblasti vidieckeho turizmu, turistiky, cykloturistiky, lyžiarstva, poľovníctva a pod. Prvé písomné zmienky dotýkajúce sa potokov v dnešnom chotári obce pochádzajú z r. 1208: Hliník (Hiliunic), Bistrica (Bistricz) a Rakový potok (Rakaz - patak). Obec a kostol sa písomne spomínajú v r. 1390 (Limpah). Zakladateľmi boli pravdepodobne nemeckí kolonisti niekedy začiatkom 2. pol. 14. stor. Obec patrila panstvu Pezinok, v 17. a v 1. pol. 18. stor. ju mala v zálohe rod. Maholányiovcov. V r. 1663 ju zničili Turci. Obyvatelia sa zaoberali vinohradníctvom, pálením dreveného uhlia a vápna, časť drevorubačstvom a zvozom dreva. V 18. stor. tu pracoval pivovar a 4 mlyny. Do r. 1945 bola v obci vápenka. Obec Limbach je známa vinohradníctvom a pestovaním ovocia. Už koncom 19. stor. bola kvalita limbašského silvánu známa aj za hranicami dnešného Slovenska. V r. 1914 vznikol vinohradnícky spolok a peňažné družstvo. Po r. 1945 bolo takmer celé nem. obyvateľstvo vysídlené do Nemecka a Rakúska. Obec osídlili obyvatelia z rozličných oblastí Slovenska a repatrianti z Maďarska, Juhoslávie a Rumunska, ktorí nadviazali na tradíciu vinohradníctva a vinárstva v obci. Rozvoj obce nastal po ukončení 2. svet. vojny, vytvorila sa tu výrobňa vinárskych závodov, postupne prebehla elektrifikácia, plynofikácia, vybudoval sa vodovod, kanalizácia s vlastnou ČOV atď.

Pôvodne got. kostol sv. Teobalda z 15. stor. bol prestavaný začiatkom 17. stor. a rozšírený v r. 1802. Klas. ev. kostol z r. 1802 bol upravený a prefasádovaný v r. 1830 a v r. 1930 obnovený.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť