Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižný Lánec

Základné údaje
Leží na styku juhozáp. časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou. Pahorkatinná časť odlesneného chotára prechádza na sev. do náplavových kužeľov potokov Kanaš a Ida. Chotár má v podklade treťohorné horniny. Má nivné pôdy a hnedozeme. Prvá zmienka o obci je z r. 1268. Patrila Perényiovcom a panstvu Veľká Ida. V r. 1410 boli obyv. oslobodení od platenia mýta v Buzici a Rešici. V r. 1427 mala 17 port, v r. 1630 bola zničená po tureckých prepadoch. R. 1715 mala 6 domácností, r. 1772 mala 10 rodín, r. 1828 36 domov a 259 obyv., ktorí sa živili poľnohosp. V 19. stor. sa dostala obec do majetku Láncziovcov, poslednými zemepánmi boli Hedryovci. V r. 1938 - 1945 patrila Maďarsku. Kostol rím. kat. a ref. Kaštieľ neskoroklas. zo začiatku 19. stor. Kaplnka klas. z r. 1842. MŠ. ZŠ. Dievčenský spevácky súbor. Autobusová zastávka, amfiteáter. Člen Združenia obcí údolia Kaňapty.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť