Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Podhoroď

Základné údaje
Leží medzi východnými výbežkami Vihorlatu v nadmorskej výške okolo 340 m. Na kopci nad dedinou sa nachádzajú zrúcaniny múrov hrádku, ktorý dali postaviť zemepáni koncom 13. stor. Vzťahujú sa k nemu doklady z rokov 1337 a 1345. Dedinu založili v druhej polovici 14. stor. valašskí usadlíci na území panstva Tibava. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1404. Patrila postupne šľachticom z Tibavy, Michaloviec a ich príbuzným. V r. 1599 bolo v dedine 35 poddanských domov. Neskôr obyvateľov a domov ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 15 poddanských domácností. V r. 1720 devätnásť domácností. V dedine bol aj vodný mlyn. V r. 1828 bolo v obci 35 domov a 485 obyvateľov. V prvej polovici 20. stor. tu bola parná píla. V polovici 18. stor. bol Podhoroď gr. kat. farnosťou. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1844.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť