Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Orešany

Základné údaje
Leží na východnom úpätí Malých Karpát, na Trnavskej pahorkatine a na náplavovom kuželi potoka Parná. Obec sa spo­mí­na v roku 1296. Patrila panstvu Smo­lenice. R. 1547 sa v nej usadili habáni, ktorí si tu vybudovali dvor a zaoberali sa hrn­čiar­stvom. Od r. 1582 sa Horné Orešany vyvíjali ako zemepánske mestečko s trhovým a jarmočným právom. Sústreďovala sa tu remeselná výroba, od r. 1776 je doložený cech ševcov, 1823 mlynárov (družstvo mlynárov na okolí). Od 17. stor. patrila časť majetkov zemianskym rodinám, vinice mešťanom z Trnavy. V roku. 1720 malo mes­teč­ko 3 mlyny a 96 daňovníkov, r. 1828 189 domov a 1 306 obyvateľov. V chotári boli 3 rybníky, od 19. stor. chov pstruhov. Obyvatelia boli vinohradníci, ľudoví rezbári, vyrábali piesty. Koncom 18. stor. tu pracovala manufaktúra na olej, vínny ocot a vínny kameň. V roku 1872 tu postavili pálffyovskú továreň na farby a laky.

Rím. kat. neskorobarokový kostol z r. 1758 - 64 s vežou z r. 1859 a tri barokové kaplnky z 18. stor. patria medzi sakrálne pamiatky obce. Narodil sa tu F. Petrašovič, sochár, kamenár.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť