Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žitavce

Základné údaje
Obec leží na hranici Pohronskej pahorkatiny a Podunajskej nížiny, 5 km J od Vrábeľ. Kataster obce bol osídlený od neolitu (lengyelská kultúra). Odkrylo sa sídlisko z halštatskej a laténskej doby, germánskej a veľkomoravskej doby. Obec vznikla zlúčením obcí Ostrovné, Žitavské a Lehotské Ďarmoty. Prvá zmienka o obci pod menom Gurmoth je z r. 1156, keď ostrihomský arcibiskup daroval desiatky dediny kanonikom ostrihomského kostola. V r. 1275 majetky arcibiskupstva a kapituly boli opustené. Matúš Čák spustošil obec v r. 1311.

V 16. stor. Ostrovné Ďarmoty vlastnili zemania z Lule, Lehotské a Žitavské boli v rukách ostrihomských predialistov. V r. 1570 mala obec Lehotské Ďarmoty 12 domov a dvojkolesový Forgáchov mlyn. V r. 1618 žila pod tureckou správou. Predialisti hospodárili v obci do pol. 19. stor., okrem Forgáchovcov majetky vlastnili viacerí majitelia. V r. 1892 už bol v prevádzke paroturbínový mlyn. Obyvatelia obce zorganizovali v r. 1936 manifestáciu na obranu republiky. JRD bolo zal. v r. 1958. Neskororenesančný rím. kat. kostol Štefana kráľa v Lehotských Ďarmotách je z r. 1699, klasicisticky upravený v r. 1776. Klasicistický kaštieľ pochádza z konca 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť