Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nedanovce

Základné údaje
Leží vo V časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive Nitry. Prvá písomná zmienka je z r. 1344 ako NADAN. R. 1344 ich kráľ Ľudovít Veľký daroval svojmu vernému stúpencovi Tomášovi Ryšavému z rodu Pécz, predkovi Apponyiovcov. V polovici 16. stor. došlo k rozdeleniu dediny na dva samostatné celky. 3/4 dediny patrilo Apponyiovcom ako rodový podiel a 1/4 Beňadikovi Apponyimu. S Nedanovcami úzko súvisí významná osobnosť slovenských dejín - barón Gregor Friesenhof, ktorý od r. 1865 preniesol svoje sídlo na majetok v Nedanovciach. R. 1866 vybudoval meteorologickú stanicu a robil tu náročné výskumy v agrometeorológii a v synoptickej meteorológii. Barón Friesenhof založil r. 1869 v obci aj jeden z prvých hasičských zborov a v r. 1872 Ponitriansky gazdovský spolok. Z obce pochádzajú PhDr. Štefan Peciar a PhDr. Ivan Masár - jazykovedci, Doc. RNDr. Vojtech Peciar, CSc. - botanik, MUDr. Imrich Sečanský - významný lekár - internista. Zachovaná zvonica z 19. stor., murovaná hranolová ľudová stavba.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť