Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rastislavice

Základné údaje
Ležia v južnom okraji Nitrianskej pahorkatiny, 23 km juhozápadne od Nitry. Severne od obce sa nachádza vodná nádrž. Prvá zmienka o majeri Dögös, ktorý sa vyvinul na obec Rastislavice v r. 1949 je zo zač. 17. stor. keď sa v jeho katastri, na území dnešnej osady Kalvín usadili osadníci tohto vierovyznania. V 19. stor. patril majer Dögös ku Komjaticiam. V r. 1928 obec osídlili Slováci zo západného Slovenska, Rumunska a Juhoslávie. Z komjatických majerov Nový a Starý Degeš vznikla v r. 1936 obec Degeš. Bola to poľnohospodárska obec, ktorej obyvatelia sa zaoberali ovocinárstvom, včelárstvom, pestovaním technických plodín a živočíšnou výrobou. Tejto činnosti sa venujú dodnes. V r. 1940 - 1950 bola v obci v prevádzke trepáreň konopí, do r. 1950 aj liehovar. Štátne majetky vznikli v r. 1950. JRD vzniklo v r. 1955 a v r. 1963 prešlo do ŠM. Tehelňa bola v prevádzke do r. 1961. V obci sú dva kostoly, rím. kat. a ev. a. v.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť