Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Častá

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine, na styku Trnavskej sprašovej tabule a juhovýchodnej päty Malých Karpát. Nad obcou sa vyníma hrad Červený Kameň s parkovou úpravou lesa, starou lipovou alejou, sekvojou, tisom a najväčším gaštanom jedlým na Slovensku. Obec je písomne doložená v r. 1296 (Vereskw, Chezthey), patrila panstvu Červený Kameň. Od r. 1560 sa vyvíjala ako zemepanské mestečko s trhovým, od r. 1578 s jarmočným právom. V pol. 16. stor. sa tu usadilo niekoľko zemianskych rodín a chorvátski kolonisti. V 16. stor. je doložený cech debnárov, v 17. stor. cech krajčírov, čižmárov a habánskych hrnčiarov, v 18. stor. papiereň, v r. 1794 - 1801 tu pracovala manufaktúra na výrobu súkna. V r. 1674 sa spomínajú tunajšie bane na zlato a striebro, koncom 19. stor. sa dolovala meď a síra. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohosp. a prácou v lesoch. V r. 1934 - 63 bol v obci kameňolom. V r. 1944 - 53 patrila Častej ako osada Píla. Obec má športovú tradíciu, v r. 1928 tu vznikol športový klub zameraný na futbal. Od r. 1951 sa začala rozvíjať hádzaná žien, v r. 1958 založili lyžiarsky oddiel. Hrad a okolie je známym rekreačno-turist. strediskom.

Hrad Červený Kameň sa spomína v r. 1240 (Rotenstein). Ide o prvý hrad, ktorý stál na strmej skale nad údolím potoka Gidra (zachovala sa z neho skalná podnož hranolovej veže a v skale vysekaný obdĺžnik pre pivnicu hradného paláca). Postaviť ho dala Konštancia, dcéra Bela III. a vdova po Přemyslovi Otakarovi I. Zanikol v 1. pol. 16. stor. Pred r. 1537 vybudovali Fuggerovci neďaleko pôvodného hradu nový hrad s prekladišťom tovaru a sústavou pivničných skladových priestorov. Bol strediskom panstva Červený Kameň, ku ktorému patrili obce: Častá, Dolné Orešany, Suchá nad Parnou, Dubová, Doľany, Budmerice, Vištuk, Šelpice, Zvončín, Klčovany, Jablonec, Košolná, Kaplná, Dlhá a časť Bohdanoviec. V r. 1583 odkúpil panstvo Mikuláš Pálffy. Lekáreň na Červenom Kameni je doložená v 17. stor. V 19. stor. sa používala na div. predstavenia Pálffyovcov tzv. salla terrena na prízemí hradu. Hrali sa tu franc. a nem. hry a vystupovali aj malé operné spoločnosti. Prestavba na renes. objekt bola zahájená v r. 1583, v r. 1649 bol doplnený ďalšími miestnosťami a výtvarnou výzdobou. V r. 1950 bolo v objekte zriadené múzeum nábytku. Kostol sv. Imricha zo začiatku 15. stor. bol prestavaný v r. 1937. V lese pri hrade je situovaný židovský cintorín s barok. náhrobnými kameňmi a v parku sochy z 18. stor. Zaujímavosťou je i zachovaný pranier zo 17. stor. Obec je rodiskom ľudovýchovného spisovateľa Juraja Fándlyho.
M. č. častá, červený kameň.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť