Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Turzovka

Základné údaje
Mesto vyrástlo na styku Turzovskej vrchoviny s Javorníkmi v doline hornej Kysuce. Najvyšším bodom pohoria je Veľký Javorník, 1070 metrov nad morom. V oblasti sa vyskytujú salamandra škvrnitá, mlok karpatský i ropucha obyčajná. Z chránených živočíchov sa na tomto území vyskytuje medveď hnedý, žije tu i vydra riečna. Hniezdia tu aj niektoré druhy vtákov, zaradené do červenej knihy ohrozených druhov - jastrab veľký a sokol lastovičiar. V oblasti sa nachádza viacero druhov chránených rastlín. Ako reprezentatívny geosystém bol označený aj tok Predmieranky s peknou ukážkou lužných lesov. N hore Živčák sú minerálne pramene.
História
Obec založil Juraj Thurzo v r. 1598 na území bytčianskeho pastva, ku ktorému aj trvale patrila. Dedičným richtárom sa stal Adam Bonec a na začiatku vo vymedzenom lokačnom území malo osídliť 40 sedliackych rodín a zriadiť fara, pre ktorú boli určené dve usadlosti. Zdá sa, že Turzovka bola najstaršou osadou v severnej časti Trenčianskej stolice, založenou na kopaničiarskom práve. V r. 1602 bola dedičnému richtárovi a obyvateľom novej dediny vystavená výsadná listina, udeľujúca novým osadníkom oslobodenie od daní a dávok na 12 rokov, obsahovala aj presné ohraničenie chotára. V ohraničení thurzovských majetkov sa uvádza "villa noviter erecta Thurzovafalca". Neskôr na tomto území vzniklo 7 samostatných obcí. V r. 1619 bolo v Turzovke 15 celo a 9 polousadlých sedliackych hospodárstiev. V r. 1720 mala obec 76 daňovníkov. V r. 1784 tu žilo v 864 domoch 898 rodín, t. j. 4832 obyvateľov.

Fara bola zriadená v r. 1694. Terajší kostol bol postavený v r. 1729. Druhá fara Turzovka - Klin bola zriadená v r. 1943 a kostol Najsvätejšieho srdca bol postavený v r. 1928. Bytčianske panstvo malo v meste pálenicu, pivovar a sídlil tu aj tridsiatkový (colný) úrad. V r. 1945 vznikol závod Slovenka. Od r. 1961 začal prevádzku v nových priestoroch. V r. 1968 bol Turzovke udelený štatút mesta. S mestom Turzovka sú spojené viaceré osobnosti slovenskej histórie a umenia, napríklad J. B. Klemens, akademický maliar; R. Jašík, spisovateľ; Š. Barčák, rezbár; O. Zimka st., akademický maliar; M. Cipár, akademický sochár; G. Švábik, akademický sochár; H. Zahradníková, folklórna speváčka.
Demografia
Do r. 1954 bola Turzovka najväčšou dedinou na Slovensku. Po pripojení Dlhej nad Kysucou mala 12-tisíc obyvateľov. V r. 1954 sa od nej odčlenila Dlhá, Klokočov, Korňa.

V súčasnosti je Turzovka počtom obyvateľov na 88. mieste medzi mestami Slovenska. Zaujímavé je, že mesto má menej obyvateľov, ako malo pred 100 rokmi, čo je výsledok jeho pomerne veľkej izolovanosti v horskom prostredí.

Na rozhraní katastra Turzovky, Vysokej nad Kysucou a Korne vyviera niekoľko prameňov liečivej pitnej vody. Je to lokalita Živčák, kde od r. 1993 stojí kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja, ku ktorej sa od jari do jesene konajú púte a každú nedeľu bohoslužby. Z Turzovky vedie krížová cesta cez les s nástupom v Turzovke - Vyšný koniec, lavičkou cez rieku Kysucu. Prístup je možný aj autobusom z Korne. V r. 2002 bol postavený a vysvätený kostolík Fatimskej Panny Márie v Turkove. Každú nedeľu a prvý piatok v mesiaci sa tu konajú bohoslužby.

V Turzovke boli dve lipy vyhlásené za chránený prírodný výtvor. Lipy na okraji námestia pri železničnej trati sú vysoké asi 26 metrov s obvodom kmeňov 455 a 390 cm. V ich tieni stojí polychrómovaný prícestný stĺp sv. Jána.

Turzovka je už svojim okolím a polohou predurčená na usporiadavanie turistických podujatí. Turistický oddiel Tatran má za sebou už vyše 50-ročnú tradíciu. Od r. 1996 napríklad organizuje stretnutie turistov - veteránov. Zaujímavý je tiež turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom. V Turzovke sa pravidelne v júli koná najstarší futbalový turnaj na Slovensku, má už 60 ročnú tradíciu. V posledných rokoch sa úspešne rozvíja aj cykloturistika. Družstvo cyklistov CK Letavay úspešne štartuje v Lige horských bicyklov. Cez mesto Turzovka vedie aj trasa tradičného Kysuckého maratónu. Medzi najznámejšie turistické strediská patria Bukovina a Rybníky. Každý rok v auguste sa konajú známe Beskydské slávnosti a Turzovské hody. Súčasťou Beskydských slávností je aj Rallye historických vozidiel. Spestrením programu sú zápisy do Guinessovej knihy rekordov (pílenie dreva, pitie piva, jedenie melónov, kopanie penált a pod.).

K dominantám mesta patrí barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie z r. 1759, v ktorom sú originálne obrazy J. B. Klemensa, súsošie Drotár a džarek od akad. sochára M. Cipára, pamätník svetového stretnutia Turzovčanov a iné.
Hospodárstvo
Súčasná Turzovka je estetické a upravené mesto s niekoľkými historickými i modernými pamiatkami. Jeho predstavitelia vytvorili podmienky na úpravu a rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, vybudovanie fontány, Pamätníka drotárov a Parku rodákov, výsadbu a udržiavanie zelene či vytvorenie turisticko-informačnej kancelárie v Kultúrnom dome Rudolfa Jašíka. Významne prispeli k rozvoju infraštruktúry v oblasti služieb a cestovného ruchu a agroturistiky. V súčasnosti sa rozbieha rozšírenie a modernizácia rekreačno-športového strediska. Vyvíjajú aktivity v oblasti spolupráce na rozvojových stratégiách s ohľadom na priority Európskej únie.

Mesto leží v blízkosti českých a poľských hraníc a to mu dáva predpoklady vytvárať kvalitné kontaktné podujatia všetkých troch krajín združených vo významnom celku - Euroregióne Beskydy. Predsedníctvo Euroregiónu Beskydy za slovenskú časť patrí primátorovi Turzovky.
M. č.: Hlinené, Predmier, Turkov, Vyšný Koniec, Turzovka-Stred, Závodie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť