Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Helcmanovce

Základné údaje
Obec leží na nive a terasovitej plošine v doline Hnilca v severových. časti Slovenského rudohoria. Chotár má charakter vrchoviny (zalesnenej bukom) až hornatiny (smrek). Prvá pís. zmienka z r. 1297 (Cuncz). V 14. stor. súčasť spišského hradného panstva. R. 1787 mali 161 domov s 1146 obyv., r. 1828 161 domov s 1618 obyv. Administratívne bola súčasťou Spišskej župy. R. 1884 postavená žel. úzkokoľajná trať Margecany - Mníšek. Miestne ženy boli zamestnané v tabakovej továrni v Smolníku. Za 1. ČSR poľnohospodárska a banská obec, založený hasičský zbor, pobočka Slovenskej ligy. R. 1936 založený športový klub (futbal). R. 1944 elektrifikácia obce. Po r. 1948 obyv. pracovalo v miestnych baniach (antimón, železná ruda). R. 1976 postavená drevená sánkárska dráha. Pri oslavách 700. výročia prvej pís. zmienky posvätenie obecného erbu (skrížené banícke kladivká a váhy v zelenom poli), pečate a zástavy. Gr. kat. kostol sv. Michala archanjela z r. 1600, prestavba v 2. pol. 18 stor. Kaplnka posvätená r. 1949, financoval rodák M. Sirovjak. Neoklas. kaštieľ veľkostatkára I. Csákyho z 20. r. 20. stor., predaný r. 1937 obci Mníšek, po 2. svet. vojne využívaný na školské účely, gr. kat. far. úrad, pomník padlým v obidvoch svet. vojnách, Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Folklórna skupina, dychová hudba (zal. 1920). Firmy: PD Helcmanovce. Obec je členom Mikroregiónu Dolný Spiš a ZMO Hnileckého regiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť