Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Haniska

Základné údaje
Obec leží medzi Sokoľanským a Belžanským potokom v juž. časti Košickej kotliny. Prevažne odlesnený chotár tvoria treťohorné usadeniny. Nálezy paleolitického osídlenia, pohrebiska pilinskej kultúry z ml. doby bronzovej. Prvá hodnoverne doložená zmienka z r. 1267 (Enezca) ako donácia kráľa Štefana V. pre magistra Pouša. Osídlenie už pred tatárskym vpádom r. 1241, v držbe kráľovho služobníka z hradu Abajuvár. Od 2. pol. 13. stor. v majetku šľachty. R. 1427 mala 17 usadlostí. R. 1672 pri obci bitka cisárskych vojsk s kurucmi. Koncom 18. stor. poddanské mestečko s jarmočným a trhovým právom, prevaha slovenského obyv. R. 1878 založený kláštor rádu sestier sv. Kríža a dievčenská škola. Počas 1. svet. vojny rekvirácia 3 kostolných zvonov. Za 1. ČSR poľnohospodársky charakter, mlyn, vyhne. R. 1925 pri obci prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. V septembri 1944 obec bombardovaná. Rím. kat. barok. kostol sv. Jána Nepomuckého z r. 1656, prestavba z 18. stor. Budova fary zo 17. stor. Fil. gr. kat. far. úrad Belža. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. FK Haniska. Sídlo Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Autobusová zastávka., prekl. žel. stanica.
M. č.: grajciar, haniska.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť