Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kečovo

Základné údaje
Leží na J okraji Silickej planiny. Chotár sa nachádza v NP Slov. kras. Má charakter pahorkatiny bez povrchových tokov a je málo zalesnený. Okolie je bohaté na závrty, priepasti, vyvieračky a jaskyne. Na severovýchod od obce sa nachádza škrapové pole Domické škrapy a rastie tu slovenský endemit zvonček karpatský. V jaskyni Domica, ktorá sa nachádza v katastri obce je nálezisko paleolitického osídlenia, bukovohorskej kultúry a hallštattské osídlenie. Obec sa spomína v listine z r. 1272 ako Kucheu . Patrila Kecsöiovcom a po tureckých nájazdoch v 16. stor. sa na 2. stor. vyľudnila. Znova bola osídlená a postupne patrila viacerým zemianskym rodom. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali chovom dobytka, kováčstvom, uhliarstvom a pálením vápna. V súčasnosti sú zamestnaní v priemysle, obchode, poľnohosp. a stavebníctve. V obci sa nachádza klas. ev. a. v. kostol z r. 1820 a klas. rím. kat. kostol z r. 1927. Je tu zriadená ZŠ pre 1. - 4. ročník. Obec je atraktívnou turistickou lokalitou, nachádza sa tu jaskyňa Domica, ktorá je podzemným jaskynným systémom prepojená s jaskyňou Baradla v Maďarsku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť