Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Dúbravka

Dúbravka
Dúbravka sa rozprestiera na východných úpätiach Devínskej Kobyly a v priestore Lamačskej brány. Pôvodná obec sa v písomných prameňoch po prvýkrát spomína v 2. pol. 13. stor., ale osídlenie jej extravilánu siaha do oveľa dávnejších dôb. V r. 1982 bola v severnej časti katastra objavená roľnícko-remeselnícka usadlosť datovaná do 3. stor. po Kristu, nazývaná "villa rustica". V pol. 16. stor. bola z veľkej časti vyľudnená a osídlená Chorvátmi. Obec patrila devínskemu panstvu. Obyvateľstvo sa v minulosti živilo poľnohospodárstvom, zeleninárstvom a prácou v lese. Od konca 19. stor. obyvatelia našli uplatnenie v rozvíjajúcich sa priemyselných podnikoch Bratislavy.

Zač. 70. r. 20. stor. sa na území obce začalo budovať sídlisko, ale jadro Dúbravky zostalo zachované. Bolo dokončené v osemdesiatych rokoch a napojené električkovými a autobusovými spojmi na centrum mesta.

V 60. r. 20. stor. boli v juhozápadnej časti územia vybudované Slovenské závody technického skla. Na sklonku 20. stor. prešli rozsiahlou transformáciou, ale aj v súčasnosti sú najväčším priemyselným podnikom na území tejto mestskej časti.

Podobne ako Karlova Ves je aj Dúbravka predovšetkým obytnou zónou mesta, v ktorej sa v súčasnosti dynamicky rozvíja predovšetkým infraštruktúra služieb a výstavba.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť