Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mokrance

Základné údaje
Obec leží na prítoku potoka Ida v záp. časti Košickej kotliny. Prevažne odlesnený chotár, treťohorné usadeniny. Prvá pís. zmienka z r. 1317 (Mokrunch), zemepánska obec rodu Aba, kostol a fara. R. 1402 donáciou kráľa Žigmunda v držbe pánov z Perína, neskôr ako súčasť hradného panstva Veľká Ida. R. 1427 mali 51 usadlostí. Zač. 20. stor. v obci najväčšími pozemkovými vlastníkmi Dessewffyovci, dr. Samuel Wohl, Madarassyovci a Czekusovci. Za 1. ČSR čiastočná parcelácia veľkostatkárskej pôdy, potravné družstvo, hasičský zbor s ochotníckym divadlom. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Pri prechode frontu 2. svet. vojny väčšina domov vyhorela. V r. 1986 - 1990 súčasť Moldavy nad Bodvou. Rím. kat. neogot. kostol sv. Štefana Uhorského z r. 1907 s osadenou náhrobnou tabuľou z r. 1761. Fil. rím. kat. far. úrad Moldava n. Bodvou, fil. ref. cirk. zb. Moldava n. Bodvou, fil. gr. kat. far. úrad Cestice. Kúria S. Wohla z kon. 19. stor., schátralý stav. Pamätník obetiam 2. svet. vojny. ZO Csemadok, spevokol. Dom smútku. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. TJ Mokrance. Autobusová zast, žel. stanica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť