Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sekule

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený už v dobe laténskej - 2. - 1. storočie pred n. l. K najstaršiemu obdobiu obce sa nám nedochovali žiadne písomné pramene. Že v ranom období uhorského kráľovstva územie obce hralo významnú úlohu, to dokladá jej názov. Arpádovci priviedli na Záhorie strážne posádky zložené z príslušníkov Kumánov, Plavcov a Sikulov. Traduje sa, že Sekule sa za Arpádovcov nazývali Székely Boldogasszony, čiže Sikulská Matka Božia. Prvá doteraz známa písomná zmienka o obci je z roku 1402, keď patrila panstvu Ostrý Kameň a nazývala sa Boldogazzonfalva. Vyvinula sa na kuriálnu obec. V roku 1455 boli bratislavskou kapitulou uvedení do držby obce Ján a Jeroným Chácz de Susván, v roku 1524 ju mal v držbe Andrej Kateus de Kateusfalva. V polovici 16. storočia sa v obci usadila skupina chorvátskych kolonistov. V čase Bočkayovho povstania bola obec vypálená. V roku 1665 mala obec 41 rodín, v roku 1720 35 daňovníkov a vinice. V roku 1828 mala obec 187 domov a 1353 obyvateľov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť