Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lučatín

Základné údaje
Obec v údolí Hrona v Banskobystrickej kotline. Južná časť chotára je v Slovenskom rudohorí, severná časť medzi potokmi Moštenica a Vážna. Má pahorkatinný až vrchovinný ráz. Jeden km na východ od Lučatína je križovatka ciest Ban. Bystrica - Brezno. Na juh od Hrona potok Hutná oddeľuje Zvol. vrchovinu od Veporského Rudohoria. Názvy obce: r. 1424 Luchatheu, r. 1520 Lwchathyn, r. 1536 Luchetyn, r. 1786 Lucschatin, r. 1920 Lučatin a maď. Lucsató. Obec vznikla pred 13. stor. Patrila Ľupčianskemu panstvu. V 15. - 17. stor. sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohosp. a chovom oviec. Žilo tu aj niekoľko slobodníckych rodín (rybári). V r. 1564 bola v prevádzke skláreň, v 18. a 19. stor. pracovali poddaní ako povozníci pri erárnych hutách a hámroch, ako pltníci pri doprave dreva z Horehronia do erárneho drevoskladu v Žarnovici. V obci bola píla Zjednoteného horského priemyslu v Ban. Bystrici, zrušená bola r. 1956. Rozšírená bola domácka výroba hrablí, porísk, košov, prútených metiel a drevených nádob. Ešte v pol. 20. stor. vyrábali fujary, píšťaly, gajdy i unikátny bezdierkový kosáčik.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť