Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vyšná Hutka

Základné údaje
Leží v juhových. časti Košickej kotliny na Toryse. Pahorkatina vých. časti odlesneného chotára prechádza na západe do nivy, ich podklad tvoria treťohorné usadeniny. Má nivné pôdy. Osídlená už v neolite - sídlisko bukovohorskej kultúry. Prvýkrát je písomne doložená v r. 1293. Patrila Fabiánovi a jeho potomkom, od. konca 14. stor. viac ráz menila zemepánov, v 18. stor. patrila pánom z Barce. R. 1427 mala 3 porty, r. 1630 odviedla deviatok pol porty od gazdov a štvrť porty od želiarov, r. 1772 mala 12 gazdovských, 5 domkárskych a 2 želiarske domácnosti. Bola poľnohosp. obcou. V r. 1938 - 1945 pripojená k Maďarsku. Rím. kat. kostol z r. 1995. Filiálka rím. kat. far. úradu v Košickej Polianke. Filiálka gr. kat. far. úradu v Zdobe. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Hornád.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť