Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malužiná

Základné údaje
Nachádza sa vo V časti Nízkych Tatier v doline riečky Bocianky, prameniacej v dolinách Hodruša, Tajch a Chorupné s prítokom riečky Bocianky. Obec vznikla v druhej polovici 18. stor. ako banská obec panstva Liptovský Hrádok v okolí tunajšieho medeného hámra, postaveného v r. 1771. Od 18. stor. až do r. 1885 pracovala v obci aj sklárska huta. V 19. stor. tu existovala pracháreň a koncom 19. stor. tu založili továreň na lišty a rámy, ktorá fungovala až do r. 1946. Obyv. sa živilo prácou v miestnych podnikoch a prácou v lesoch. Od začiatku 19. stor. bola súčasťou obce aj osada Tajch. Počas SNP tu prebiehali kruté boje pred potlačením povstania. Po vojne vznikol v prevádzkových priestoroch Továrne na lišty a rámy nábytkársky podnik Nový domov. Klasicistický rím. kat. kostol Povýšenia svätého Kríža bol v Malužinej postavený v r. 1816. V r. 1871 bol obnovený. V obci sa nachádza kaplnka Panny Márie postavená v r. 1854. V Malužinej sa nachádzajú aj budovy správy sklární a baní z konca 18. stor., bývalý hostinec a prepriahacia stanica zo zač. 19. stor. a budova školy z druhej pol. 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť