Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Povoda

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine. Názov obce sa zmenil v uplynulých stáročiach viackrát. Dnešná obec bola pôvodne súčasťou väčšieho územia nazývaného v 13. stor. ako Ethe. Túto lokalitu obývali kráľovskí dvorníci. Postupne sa z nej vyvinuli samostatné obce. Dnešná Povoda v r. 1332 sa prvýkrát spomína v listine pod názvom Poldaety. V tomto období už ju obývali šľachtici. Časť týchto šľachticov názov obce používala ako prídomok, teda nazývali sa Poldaéti. Obec zostala šľachtickou dedinou až do polovice 19. stor. V r. 1869 mala 162 obyvateľov. Obec v r. 1948 bola premenovaná z Podatejed na Povoda. Súčasťou dediny od r. 1940 je aj pôvodne samostatná obec Csenkeszfa, ktorá sa spomína vo sfalšovanej listine z r. 1260 pod názvom Chenkezethy. V r. 1634 mala 6 domov a 25 obyvateľov. Bola podobne ako Povoda šľachtickou dedinou. V r. 1940 súčasťou dnešnej dediny Povoda sa stala aj obec Lidér-Tejed. Prvá písomná správa o nej sa zachovala z r. 1231. Bola tiež šľachtickou dedinou. Majetky tu mali Véghovci, Balogovci a Méhesovci. V r. 1869 mala 273 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohosp.
M. č.: Čenkesfa, Lidér Tejed, Pódafa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť