Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bajka

Základné údaje
Nachádza sa 9 km na JZ od Levíc na rovine, na úpätí Pohronskej pahorkatiny, 4 km na Z od Hrona. Chotár obce je odlesnený, využíva sa pre poľnohosp. výrobu. Prvá písomná zmienka je z r. 1286 (Bayka). V r. 1392 tu bol údajne založený kláštor paulínov. Obyv. sa zaoberali pestovaním poľnohosp. plodín a chovom dobytka. V r. 1918 - 1938 veľká časť obyvateľstva bola zamestnaná na miestnom veľkostatku. Po 2. svet. vojne (1947 - 48) tu prebehla výmena obyvateľstva. Súkromní roľníci založili JRD v r. 1950, v r. 1974 integrované do JRD Kalná. V chotári obce existovala v stredoveku zaniknutá dedina Seg, sídlo fary (1156, Saulscekei). V r. 1327 bol jej kostol už v rozvalinách. V obci je neskorobaroková kúria z konca 18. stor., prestavovaná a upravovaná v 19. a 20. stor. a ev. ref. kostol postavený na mieste staršieho v romantickom slohu v r. 1895, opravovaný v r. 1927 a po r. 1989. V obcí bola jednotriedna slov. ZŠ, maď. ZŠ a MŠ a knižnica. Pošta je v Tekovskom Hrádku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť