Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Štvrtok na Ostrove

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova. Obec sa spomína pod názvom Cheturthuc v r. 1217. V prvej polovici tohto stor. sa v obci usídlili Nemci, preto sa v r. 1240 vyskytuje pod názvom Leupsdorf. Už v 14. stor. patril medzi mestečká, z 15 stor. sa zachovali správy o existencií tunajších cechov. Jeho jarmočné právo bolo potvrdené v 16. stor. Ľudovítom II. a Rudolfom II. V prvej polovici 16. stor. tu mali majetky Serédyovci a Amadeovci. Neskôr medzi zemepánmi nachádzame Apponyiovcov, Pálffyovcov a v 19. stor. tu významnejšie majetky mal aj gróf Wiener-Welten. Obec v r. 1869 mala 848 obyvateľov.

Medzi najvzácnejšie pamiatky nielen obce, ale celého regiónu patrí románsky kostol sv. Jakuba., postaveného v 13. stor. Okrem románskeho portálu a veže kostola pozornosť si zasluhuje epitaf Michala Méreyho, krajinského hodnostára a učenca z r. 1572.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť