Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vyšný Klátov

Základné údaje
Leží na styku severozáp. časti Košickej kotliny so Slovenským rudohorím, v pramenitej oblasti Myslavského potoka. Chotár sa zo severozáp. hornatinnej časti zvažuje na juhozáp. cez vrchovinu do pahorkatiny okolo obce. Odlesnená je len vých. časť obce, inde jedľový a bukový les. Má hnedé lesné pôdy. Obec sa vyvinula na rozhraní 13. - 14. stor. Jej existenciu však potvrdzuje asi až listina z r. 1317. Bezpečne je doložená v r. 1332 - 1335. Od r. 1374 patrila mestu Košice. R. 1382 mala 32 usadlostí, r. 1397 obyv. dostali výsady košických hostí. R. 1553 mala 6 port, r. 1715 13 domácností, r. 1762 43 rodín. V r. 1772 je doložená baňa, žel. huta a hámor. R. 1828 mala 68 domov a 519 obyv. Zaoberali sa poľnohosp. a prácou v lesoch, vyrábali poľnohosp. náradie z dreva. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. V blízkosti je vybudované rekr. stredisko Jahodná. Kostol rím. kat. z r. 1869 postavený na mieste staršieho. Rím. kat. far. úrad. MŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť