Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tomášovce

Základné údaje
Vchotári sú pozostatky zaniknutej dediny Strážka (1573 Starszka). Obec leží v S časti Lučenskej kotliny v doline potoka Kriváň. Chotár tvoria štrky a piesky poltárskej formácie, malé plochy kryštalických bridlíc a čadičov. Ťaží sa tu surovina kameninové íly. Lesný porast tvorí dub, buk a breza. V k. ú. obce je rybník o rozlohe 0,07 km o objeme 170 tisíc m3, lokalita obojživelníkov a plazov. Vyskytuje sa tu lesná, poľná a vodná zver a ryby. V lokalite Veľká Lipina prevládajú dúbravy, borovice, borievky, hloh a i. Rybník na Halieri je bohatý na vodné vtáctvo, vyskytuje sa tu krakľa belasá. Obec bola osídlená už v eneolite. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1247 Tamasy, patrila Haličskému panstvu. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., bol tu aj pivovar a výroba fajok. Obec v r. 1704 vypálili vojaci, celá obec zhorela aj v r. 1856. Pôvodne rím. kat. kostol s farnosťou z r. 1332 v 16. stor. prevzala ev. a. v. cirkev. Zničený bol v 2. svet vojne. Študenti z obce odchádzali už v 16. stor. študovať na Krakovskú univerzitu. Ako pamiatku je možné označiť budovu ev. školy z r. 1622. Nový ev. kostol bol postavený v r. 1995 a rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla bol postavený v r. 1997, vysvätený bol v r. 2003. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., miestne kultúrne stredisko, verejná knižnica, telocvičňa, 2 futbalové ihriská, kemping a obvodné zdravotné stredisko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť