Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Baškovce

Základné údaje
Obec leží v Podvihorlatskej pahorkatine, v údolí žiarovnického potoka, v nadmorskej výške okolo 170 m. O potoku Žiarovnica je doklad z r. 1337. Podľa neho sa v prvopočiatkoch nazývala aj dedina, ktorá vznikla v jeho údolí. Neskôr však prijala trvalý názov Baškovce. Obec pravdepodobne založili usadlíci podľa zákupného práva v druhej polovici 14. stor. na majetku šľachticov z Michaloviec. Okolo r. 1427 bolo v dvoch sídliskách 23 poddanských domov. V r. 1599 malo sídlisko 17 obývaných domov a dom šoltýsa. V 17. stor. sedliakov ubúdalo. V r. 1715 a 1720 tam hospodárilo po 6 sedliackych domácností. V r. 1828 mala dedina 30 domov a 325 obyvateľov. V r. 1939 až 1944 bola pripojená k Maďarsku. Vojnou bola obec skoro úplne zničená a v r. 1948 obnovená. Kostol pochádza z r. 1863.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť