Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dubnička

Základné údaje
Obec sa nachádza v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hornej časti potoka Dubnička. Obec sa spomína v r. 1389 ako Dubnycha. Patrila hradnému panstvu Uhrovec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a prácou v lesoch. Pre nedostatok vhodnej poľnohosp. pôdy sa obec nerozvinula. Po 1. svet. vojne sa usídlili na rozparcelovanej zayovskej statkárskej pôde osadníci z kysuckej Rakovej (Petrek, Plocháň, Paštrnák). Časť lesa nad obcou dal vyklčovať nový majiteľ statkár Janeček, na pozemku zriadil farmu na chov dobytka, ktorú v 50-tych r. 20. stor. vystriedal chov jazdeckých koní Štátneho plemenárskeho ústavu v Topoľčiankach a potom opäť chov dobytka v JRD Prusy, s ktorým sa miestne JRD zlúčilo v r. 1960. Za 1. ČSR popri práci v poľnohosp. a v lesoch odchádzali ako sezónni robotníci hlavne do Čiech a do Francúzska. Za socializmu časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť